Partners

Zoals onze missie zegt, willen we een wetenschappelijk onderbouwd kenniscentrum worden dat onderzoeks- en studieresultaten deelt
en valoriseert met andere nationale en internationale instellingen of verenigingen. De BVU wil een sterk extern netwerk opbouwen zowel met overheidsinstellingen, beroepsverenigingen als met bedrijven.
Om dit alles ten volle waar te maken heeft de BVU structurele partners die onze visie en missie delen.

Deze structurele partners kan u op deze pagina terugvinden.

Onze GOLD partners