Welkom

Dit onderdeel van de website zal invulling krijgen en geactualiseerd worden in nauwe samenspraak met de patiëntenverenigingen.