Welkom

De Belgische Vereniging voor Urologie wil voor zoveel mogelijk collegae informatie en kennis delen in een vriendschappelijke sfeer en wil een platform aanreiken aan iedereen die een sleutelrol wil en kan spelen in het brede domein van de urologie.
Als vereniging hebben wij onze doelstellingen op middellange en lange termijn het afgelopen jaar gedefinieerd. De twee speerpunten van onze globale richting zijn de intergratie met de beroepsvereniging en pionier zijn op vlak van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsindicatoren.
Verder hechten we zeer groot belang aan onze relatie met externe stakeholders zoals bedrijven, overheden, patiëntenverenigingen en collegae uit andere disciplines. 
Concreet zullen we de komende twee jaar volop inzetten op volgende 4 punten: professionalisering, kwaliteit, communicatie en wetenschap. Deze vier strategische assen werden vertaald in tien concrete projecten waarop actief gewerkt wordt.