Aandoeningen en behandelingen

BLAAS

Urineverlies bij de vrouw

Urineverlies of 'incontinentie' bij de vrouw kan onderverdeeld worden in verschillende categorien. De meest frequente vormen zijn stressincontinentie, urgeincontinentie of gemengde urinaire incontinentie. Deze laatste vorm is een mix van beide voorgaande vormen.
Andere minder frequente vorm van urineverlies is overloopincontinentie, bij deze vorm is de patiënte niet in staat de blaas voldoende te ledigen, deze blijft zodanig gevuld dat deze overloopt onder vorm van verlies.

Suburethrale sling

Deze ingreep omvat het plaatsen van een versteviging uit kunststof ter ondersteuning van het plaskanaal bij de vrouw en wordt toegepast bij stressincontinentie of gemengde incontinentie.

Botox infiltratie van de blaas

Patiënten met een overactieve blaas hebben klassiek klachten van te vaak en vooral te dringend plassen. Soms is er al verlies van urine vooraleer men het toilet kan bereiken. In dat geval spreekt men van Urge-incontinentie.
Doorgaans wordt dit aanvankelijk behandeld met medicatie, indien het resultaat echter onvoldoende is, of de bijwerkingen te uitgesproken kan men opteren om botox in de blaas te injecteren. De brochure in bijlage gaat hier dieper op in.

Kunstsfincter voor urinaire incontinentie

Deze brochure beschrijft het plaatsen van een kunstsfincter voor urinaire incontinentie

Blaaskanker

Blaaskanker wordt onderverdeeld in 2 grote groepen. De eerste groep bevat alle patiënten bij wie de kwaadaardige cellen beperkt blijven tot de oppervlakkige lagen van de blaas. De tweede groep bevat de patiënten bij wie de kankercellen ook werden teruggevonden in de spierlaag van de blaas, men spreekt in dit geval van spierinvasieve blaaskanker.

TURB - TURblaas

Bij deze ingreep wordt een werkinstrument via de plasbuis ingebracht. Hiermee kan men de blaas inspecteren en poliepen of gezwellen verwijderen. De stukjes weefsel die hiermee worden weggeschraapt worden nadien verder onderzocht.

infobrochure TURB pdf -file - 881.37 KB
informed consent TURB pdf -file - 127.18 KB

Radicale verwijdering van de blaas - cystectomie

Bij blaasknaker die in de blaasspier is ingegroeid is de meest toegepaste behandeling een radicale verwijdering van de blaas en de omgevende lymfeklieren.

Voor de urine-afvoer zijn er verscheidene opties: een stoma, een vervangblaas, een continent stoma met pouch...

DOELMATIGE ZORG

Doelmatige Zorg

Hier vindt u bevindingen en aanbevelingen vanuit de cel Doelmatige Zorg

Bijkomende aanvullingen

CDZ Urethra

Cel doelmatige zorg tryout

DOcbvu pdf -file - 6.38 KB

EXTERNE GENITALIËN

Goedaardige afwijkingen ter hoogte van de balzak

We groeperen enkele goedaardige afwijkingen thv de balzak waarvoor doorgaans operatieve oplossingen voor zullen worden voorgesteld.
Cysten van de bijbal
Hydrocele of waterbreuk
Goedaardige afwijkingen van de teelbal waarvoor verwijdering is aangewezen
Niet ingedaalde teelbal

Epididymiscysten

De epididymis of bijbal kan gaandeweg een of meerdere cysten bevatten die geleidelijk gaan groeien. Zij zijn ongevaarlijk en kunnen ook niet ontaarden. Wanneer ze hinderlijk of pijnlijk worden, wordt best een wegname voorzien.

Informatiebrochure Epididymiscyste pdf -file - 455.82 KB
Informed Consent Epididymiscyste pdf -file - 173.59 KB

Hydrocele communicans herstel

Herstel van een hydrocele die gevolg is van het openblijvan van het kanaal tussen buikholte en testis

Orchidectomie

Bij een gewone orchidectomie wordt de teelbal weggenomen om goedaardige reden: bijv afsterven of atrofie, trauma,...

Orchidopexie

Bij een orchidopexie wordt een teelbal die niet ingedaald was, vrijgemaakt uit het lieskanaal en naar de balzak gebrcht en gefixeerd.

Informed consent orchidopexie pdf -file - 172.86 KB

Erectiele dysfunctie

Erectiele dysfunctie is de wetenschappelijke term voor het probleem waarbij de erectie onvoldoende hard is of aanvoldoende lang aanblijft. In eerste instantie dient dit onderzocht te worden bij de huisarts of uroloog, nadien kan behandeling worden gestart onder vorm van psychotherapie, medicamenteuze ondersteuning, vaccuumpomp, zelfinjectie... .
Wanneer deze verschillende behandelingen niet afdoende zijn kan finaal worden gekozen voor een erectieprothese

Erectieprothese

Bij belangrijke erectiele dysfunctie, na falen van de medicinale aanpak, bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van een erectieprothese.

Informatiebrochure erectieprothese pdf -file - 123.71 KB
Informed consent erectieprothese pdf -file - 89.08 KB

Hydrocele en waterbreuk

Bij een hydrocele of waterbreuk is er een vochtopstapeling in het vlies dat de teelbal omgeeft. Dit kan spontaan ontstaan, na trauma, na varicoceleherstel.... of kan gevolg zijn van het openblijven van het kanaal tussen buikholte en teelbal. In het laatste geval spreken we van hydrocele communicans.
Een operatie wordt nodig eens het volume storend wordt.

Hydrocele communicans herstel

Herstel van een hydrocele die gevolg is van het openblijvan van het kanaal tussen buikholte en testis

Ziekte van Peyronie

Ziekte van Peyronie is een aandoening die bestaat uit een ontstekingsreactie in de wand van de zwellichamen van de penis die finaal resulteert in littekenvorming (vaak voelbaar als een hardere 'plaat') en kromstand van de penis in erectie.

Operatieve behandeling peyronie

Deze brochure beschrijft de operatieve behandelingen van de ziekte van peyronie

informatiebrochure peyronie pdf -file - 322.17 KB

sterilisatiewens

Bij een sterilisatie worden de zaadleiders onderbroken waardoor geen zaadcellen meer aanwezig zullen zijn in het ejaculaat.

Vasectomie - sterilisatie

Bij een vasectomie of sterilisatie wordt via een kleine incisie op de balzak de zaadleider aan de linker en rechterzijde doorgenomen.

Informatiebrochure vasectomie pdf -file - 873.03 KB
Informed consent Vasectomie pdf -file - 134.84 KB

Hypospadie

Hypospadie is een afwijking van de penis waarbij de plasopening niet op de top van de eikel is ingepland maar lager eindigt aan de onderzijde van de penis. Dit kan op verschillende niveuas: op de overgang van eikel naar schaft, op de schaft zelf of op de overgang van penis naar balzak

hypospadieherstel

Bij een hypospadie herstel wordt in 1 of 2 tijden een herstel uitgevoerd, waarbij de plasopening opnieuw naar de top van de eikel wordt verplaatst

KINDERUROLOGIE

Pyelo-ureterale Junctiestenose (PUJ)

Bij een Pyelo-ureterale junctie (PUJ) stenose is de uitgang van de nier vernauwd. Het gaat meestal om een aangeboren afwijking waarbij de uitgang van het nierbekken zelf vernauwd is of afgesnoerd wordt door een kruisende slagader.

Een dergelijke vernauwing dient gecorrigeerd te worden om de functie van de nier te bewaren. Zulke operatie wordt een pyeloplastie genoemd

Pyeloplastie

Correctie van een PUJ-stenose

Informatiebrocure Pyeloplastie pdf -file - 895.06 KB
Informed Consent Pyeloplastie pdf -file - 115.79 KB

Goedaardige afwijkingen ter hoogte van de balzak

We groeperen enkele goedaardige afwijkingen thv de balzak waarvoor doorgaans operatieve oplossingen voor zullen worden voorgesteld.
Cysten van de bijbal
Hydrocele of waterbreuk
Goedaardige afwijkingen van de teelbal waarvoor verwijdering is aangewezen
Niet ingedaalde teelbal

Epididymiscysten

De epididymis of bijbal kan gaandeweg een of meerdere cysten bevatten die geleidelijk gaan groeien. Zij zijn ongevaarlijk en kunnen ook niet ontaarden. Wanneer ze hinderlijk of pijnlijk worden, wordt best een wegname voorzien.

Informatiebrochure Epididymiscyste pdf -file - 455.82 KB
Informed Consent Epididymiscyste pdf -file - 173.59 KB

Hydrocele communicans herstel

Herstel van een hydrocele die gevolg is van het openblijvan van het kanaal tussen buikholte en testis

Orchidectomie

Bij een gewone orchidectomie wordt de teelbal weggenomen om goedaardige reden: bijv afsterven of atrofie, trauma,...

Orchidopexie

Bij een orchidopexie wordt een teelbal die niet ingedaald was, vrijgemaakt uit het lieskanaal en naar de balzak gebrcht en gefixeerd.

Informed consent orchidopexie pdf -file - 172.86 KB

Hydrocele en waterbreuk

Bij een hydrocele of waterbreuk is er een vochtopstapeling in het vlies dat de teelbal omgeeft. Dit kan spontaan ontstaan, na trauma, na varicoceleherstel.... of kan gevolg zijn van het openblijven van het kanaal tussen buikholte en teelbal. In het laatste geval spreken we van hydrocele communicans.
Een operatie wordt nodig eens het volume storend wordt.

Hydrocele communicans herstel

Herstel van een hydrocele die gevolg is van het openblijvan van het kanaal tussen buikholte en testis

Hypospadie

Hypospadie is een afwijking van de penis waarbij de plasopening niet op de top van de eikel is ingepland maar lager eindigt aan de onderzijde van de penis. Dit kan op verschillende niveuas: op de overgang van eikel naar schaft, op de schaft zelf of op de overgang van penis naar balzak

hypospadieherstel

Bij een hypospadie herstel wordt in 1 of 2 tijden een herstel uitgevoerd, waarbij de plasopening opnieuw naar de top van de eikel wordt verplaatst

NIER

Nierstenen

Nierstenen zijn een frequente problematiek. Belangrijkste factoren zijn erfelijke aanleg, wat men eet en hoeveel men drinkt.
Kleinere stenen in de nier die geen klachten veroorzaken hoeven geen behandeling. Grotere stenen die in de nier gevormd worden, worden best wel behandeld.
De meest voorkomende behandelingen hiervoor zijn: Niersteenverbrijzeling (ESWL), Intrarenale chirurgie via de nier (PNL) of intrarenale chirurgie via de urineleider.


Stenen die vanuit de nier naar de blaas afzakken veroorzaken een volledige of gedeeltelijke bloccage van de afloop van deze nier. Dit geeft meestal erge pijn, bekend als nierkoliek of niercrisis. Behandeling van stenen in de urineleider hangt af van de grootte en de lokalisatie. Ook hier kan een verbrijzeling (ESWL) gebeuren, een kijkprocedure via de urineleider met laserfragmentatie of kan men spontane evacuatie afwachten

Percutane lithalopaxie (PNL)

Bij deze ingreep wordt een buisje rechtstreeks in de nier geplaatst via de rug. Doorheen dit buisje wordt dan een kijkprocedure verricht om de grote ste(e)n(en) te vergruizen en de fragmenten te verwijderen.

Informatiebrochure PNL pdf -file - 673.41 KB
Informed Consent PNL pdf -file - 124.75 KB

Plaatsen van een JJ stent

Wanneer de urineleider verstopt raakt door een steen die afdaalt, door littekenvorming of door een gezwel, is de afloop van de nier verstoord. Om de afloop terug te herstellen kan er een tijdelijke stent langsheen de verstopping geschoven worden: JJ stent.
Deze stent zit met een krul in de nier en een tweede krul in de blaas.

Informatiebrochure JJ stent pdf -file - 662.47 KB
Informed Consent JJ stent pdf -file - 152.86 KB

Nierkanker

Gelokaliseerde Nierkanker wordt doorgaans behandeld door het wegnemen van de nier in zijn geheel (radicale nefrectomie) of slechts gedeeltelijk (partiële nefrectomie). Welke behandeling wordt verkozen wordt bepaald door de ligging en de grootte van het gezwel.

In sommige gevallen kan ook worden gekozen voor wegbranden of bevriezen van het letsel (respectievelijk radiofrequentie ablatie en cryotherapie)

Nefrectomie

Wegnemen van de nier

Informatiebrochure Nefrectomie pdf -file - 1.26 MB
Informed Consent Nefrectomie pdf -file - 181.76 KB

Partiële nefrectomie

Gedeeltelijke wegname van de nier. Enkel het gezwel wordt weggenomen, het gezonde deel van de nier blijft aanwezig. Zo mogelijk wordt hieraan steeds de voorkeur gegeven.

Pyelo-ureterale Junctiestenose (PUJ)

Bij een Pyelo-ureterale junctie (PUJ) stenose is de uitgang van de nier vernauwd. Het gaat meestal om een aangeboren afwijking waarbij de uitgang van het nierbekken zelf vernauwd is of afgesnoerd wordt door een kruisende slagader.

Een dergelijke vernauwing dient gecorrigeerd te worden om de functie van de nier te bewaren. Zulke operatie wordt een pyeloplastie genoemd

Pyeloplastie

Correctie van een PUJ-stenose

Informatiebrocure Pyeloplastie pdf -file - 895.06 KB
Informed Consent Pyeloplastie pdf -file - 115.79 KB

PROSTAAT

Prostaatkanker

Prostaatkanker is na huidkanker de tweede meest voorkomende kanker bij de man. Na longkanker is het ook de tweede belangrijkste oorzaak van kankersterfte bij de man.
Anderzijds is prostaatkanker vaak ook minder aggressief en gevaarlijk.

PROSTAATKANKER IN WOORD EN BEELD

Met de steun van Ipsen werd in een aantal informatieve video's de verschillende aspecten van prostaatkanker, de diagnose en de behandeling ervan toegelicht. 

Toegang tot 'prostaatkanker in woord en beeld'

 

POLICY PAPER VAN DE EAU OVER PROSTAATKANKER EN VROEGDETECTIE

Naar aanleiding van de Europese dag voor prostaatkanker werd er vanuit de EAU een lobbygroep gestart om vroegdetectie van prostaatkanker op de Europese agenda te plaatsen. 

Toegang tot EAU-policy papers

 

Radicale prostatectomie

bij een radicale prostatectomie wordt de prostaat en -zo noodzakelijk- de omgevende lymfeklieren verwijderd.

Male sling

Na een prostaatoperatie kan er tijdelijk urineverlies optreden. Indien dit urineverlies blijvend blijkt kan een Male sling een oplossing bieden.

Informatiebrochure Male sling pdf -file - 1.12 MB

Kunstsfincter voor urinaire incontinentie

Deze brochure beschrijft het plaatsen van een kunstsfincter voor urinaire incontinentie

BPH - goedaardige vergroting van de prostaat

Bij het ouder worden zal de prostaat in meer of mindere mate vergroten. Dit heeft plasklachten tot gevolg: slechtere straal, nadruppelen, moeilijker starten om te plassen, onvoldoende leegplassen. Alsook klachten die wijzen op blaasprikkeling :'s nachts opstaan om et plassen, vaker en dringender gaan plassen.

Het onstaan van prostaatvergroting wordt bepaald door leeftijd, erfelijke aanleg en dieet.

De aanpak van dit probleem is aanvankelijk met medicatie, bij te uitgesproken klachten kan een ingreep nodig zijn.

Afhankelijk van de grootte van de prostaat en de patiënt kan gekozen worden voor verschillende technieken
TURP: verwijdering van prostaatweefsel via een kijoperatie doorheen de plasbuis
TUVP: vaporisatie van overtollig prostaatweefssel via een kijkoperaie doorheen de plasbuis
Laserenucleatie van de prostaat: via een kijkopeatie doorheen de plasbuis wordt met de laser het kliergedeelte van de prostaat geënucleëerd, nadien wordt de klier vermorzeld en worden de prostaatsnippers verwijderd
Adenomectomie: bij een zeer grote prostaat kan gekozen worden voor een klassieke ingreep waarbij de prostaat wordt geopend, het kliergedeelte geënucleëerd, en verwijderd, waarna het protaatkapsel terug wordt gesloten. Aangezien dit geen kijkoperatie is, is de opname doorgaans enkele dagen langer.

Laserenucleatie van de prostaat

Bij deze ingreep wordt met behulp van een laser wordt het kliergedeelt van de prostaat geënucleëerd . Dit kliergeddelte wordt dan richting de blaas geduwd. Hier zal het worden vermorzeld in kleine snippers die kunnen worden verwijderd via de plasbuis.

Op deze manier kunnen ook grotere prostaten via de plasbuis worden behandeld.

Adenomectomie van de prostaat

Adenomectomie: bij een zeer grote prostaat kan gekozen worden voor een klassieke ingreep waarbij de prostaat wordt geopend, het kliergedeelte geënucleëerd, en verwijderd, waarna het protaatkapsel terug wordt gesloten. Aangezien dit geen kijkoperatie is, is de opname doorgaans enkele dagen langer.

URINELEIDERS

Nierstenen

Nierstenen zijn een frequente problematiek. Belangrijkste factoren zijn erfelijke aanleg, wat men eet en hoeveel men drinkt.
Kleinere stenen in de nier die geen klachten veroorzaken hoeven geen behandeling. Grotere stenen die in de nier gevormd worden, worden best wel behandeld.
De meest voorkomende behandelingen hiervoor zijn: Niersteenverbrijzeling (ESWL), Intrarenale chirurgie via de nier (PNL) of intrarenale chirurgie via de urineleider.


Stenen die vanuit de nier naar de blaas afzakken veroorzaken een volledige of gedeeltelijke bloccage van de afloop van deze nier. Dit geeft meestal erge pijn, bekend als nierkoliek of niercrisis. Behandeling van stenen in de urineleider hangt af van de grootte en de lokalisatie. Ook hier kan een verbrijzeling (ESWL) gebeuren, een kijkprocedure via de urineleider met laserfragmentatie of kan men spontane evacuatie afwachten

Percutane lithalopaxie (PNL)

Bij deze ingreep wordt een buisje rechtstreeks in de nier geplaatst via de rug. Doorheen dit buisje wordt dan een kijkprocedure verricht om de grote ste(e)n(en) te vergruizen en de fragmenten te verwijderen.

Informatiebrochure PNL pdf -file - 673.41 KB
Informed Consent PNL pdf -file - 124.75 KB

Plaatsen van een JJ stent

Wanneer de urineleider verstopt raakt door een steen die afdaalt, door littekenvorming of door een gezwel, is de afloop van de nier verstoord. Om de afloop terug te herstellen kan er een tijdelijke stent langsheen de verstopping geschoven worden: JJ stent.
Deze stent zit met een krul in de nier en een tweede krul in de blaas.

Informatiebrochure JJ stent pdf -file - 662.47 KB
Informed Consent JJ stent pdf -file - 152.86 KB