Prof. Dr. Karel Decaestecker

Belgische vereniging voor urologen

Over BVU
Communicatie en coaching. Daar staat de BVU in essentie voor.

Onze missie

Communicatie en coaching. Daar staat de BVU in essentie voor. In de eerste plaats voor de urologen in opleiding en de collega’s urologen. Alle relevante informatie wordt beschikbaar gemaakt en op de meest uiteenlopende vlakken wordt coaching aangeboden. Van praktische en administratieve zaken tot bijvoorbeeld coaching voor het voorbereiden van presentaties. 

Wat kennisoverdracht betreft is de BVU één van de stichtende partners van het educational platform Medflix. Medflix is een initiatief van BeGUS dat alle nationale verenigingen voor artsen-urologen overkoepelt.

Dezelfde service willen we bieden aan onze andere partners. Informatie ter beschikking stellen en coaching aanbieden om de juiste keuzes te maken of bij de juiste diensten terecht te kunnen.

Raad van bestuur

Prof. Dr. Karel Decaestecker

Voorzitter

Dr. Thomas Adams

Ondervoorzitter

Dr. Sven Van de Velde

Secretaris

Dr. Marc Claessens

Penningmeester

Prof. Dr. Anne-Françoise Spinoit

Wetenschappelijk secretaris

Dr. Pieter Uvin

Lid jonger dan 40

Dr. Noémie Luyts

ESRU-vertegenwoordiger

Ad-hoc functies

Prof. Dr. Steven Joniau

Dr. Filip Ameye

BBVU-vertegenwoordiger